Chính Sách Quyền Riêng Tư

Tại GheMatXaGiaRe.Net, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng. Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách đúng đắn và chỉ sử dụng trong các mục đích đã được thông báo cho quý khách hàng.

Các thông tin cá nhân của quý khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan đến đơn hàng của quý khách hàng. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin này khi quý khách hàng đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các hoạt động liên quan đến đơn hàng của quý khách hàng, bao gồm vận chuyển, thanh toán và bảo hành.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng cách. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên của chúng tôi truy cập thông tin cá nhân của quý khách hàng khi đó là cần thiết để thực hiện các hoạt động liên quan đến đơn hàng của quý khách hàng.

Nếu quý khách hàng muốn cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của GheMatXaGiaRe.Net. Chúng tôi cam kết luôn bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng và sử dụng các thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách đúng đắn và chỉ trong các mục đích đã được thông báo cho quý khách hàng.